Matematyczna gra terenowa

Rodzaj: konkurs
Limit uczestników: 3 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Data: 2023-10-26
Godzina: 9:00
Czas trwania: 180 min
Nr sali : 032
Grupa docelowa: Szkoła średnia
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: Rajmund Stasiewicz
Inne uwagi od prowadzącego:

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

* Pola wymagane

Akceptuję "Regulamin Podlaskich Dni Matematyki" *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Podlaskich Dni Matematyki. *

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji i udziału w Podlaskich Dniach Matematyki,
  • dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie wizerunków uczestników w celu utworzenia galerii zdjęć z wydarzenia i ich publikacji w zakresie w jakim zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane przez przepisy prawa autorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1) lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu mogą być użytkownicy strony internetowej administratora oraz portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Dane osobowe przechowywany będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

OPIS WYDARZENIA

REGULAMIN GRY TERENOWEJ

1. Gra terenowa zostanie rozegrana dnia 26.10.2023 na kampusie Politechniki Białostockiej i rozpocznie się odprawą uczestników w budynku Wydziału Informatyk w podanej w programie sali o godz. 9.00.
2. W grze może wziąć udział 5 drużyn 5-6 osobowych złożonych z uczniów szkoły średniej.
3. Drużynę zgłasza nauczyciel podając imiona i nazwiska uczestników i nazwę drużyny (decyduje kolejność zgłoszeń) wybierając zarejestruj się i podając w polu dodatkowe informacje nazwiska uczniów z danej drużyny.
4. W grze może uczestniczyć jedna drużyna z tej samej szkoły chyba że będą miejsca wówczas kolejne drużyny w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Decyduje osoba prowadząca grę z ramienia Uczelni.
5. Każda grupa podąża za wskazówkami, które uzyska po rozszyfrowaniu zadań podanych na kartce, wszystkie kartki będą miały ten sam kolor. Rozszyfrowanie wskazówek na kartkach wskaże kolejny punkt pośredni.
6. Wygrywa zespół, który dotrze do ostatniego punktu w najkrótszym czasie, zgromadzi wszystkie kartki nie pomijając żadnej i zgłosi się z nimi do JURY gry.