Proste i efektywne algorytmy grafowe

Rodzaj: wykład
Limit uczestników: 0 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Data: 2023-10-25
Godzina: 12:00
Czas trwania: 45 min
Nr sali : 33C-2
Grupa docelowa: Szkoła średnia
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: Anna Borowska
Inne uwagi od prowadzącego:

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

* Pola wymagane

Akceptuję "Regulamin Podlaskich Dni Matematyki" *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Podlaskich Dni Matematyki. *

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji i udziału w Podlaskich Dniach Matematyki,
  • dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie wizerunków uczestników w celu utworzenia galerii zdjęć z wydarzenia i ich publikacji w zakresie w jakim zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane przez przepisy prawa autorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1) lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu mogą być użytkownicy strony internetowej administratora oraz portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Dane osobowe przechowywany będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

OPIS WYDARZENIA

Wykład. Graf G = (V – zbiór wierzchołków, E – zbiór krawędzi) to wyjątkowo praktyczna struktura matematyczna służąca do przedstawiania i badania relacji między obiektami. Z grafami zaprzyjaźniamy się już w przedszkolu, a z ich własności korzystamy w różnych dziedzinach życia (np. w transporcie publicznym, w telekomunikacji, w procesach produkcyjnych, w sieciach wodnych i ciepłowniczych, przy modelowaniu związków chemicznych, itd.).
W trakcie wykładu pokażę jak graf jest widziany przez komputer oraz przedstawię kilka prostych i efektywnych algorytmów grafowych (np. przeglądanie grafu w głąb, sortowanie topologiczne, generowanie cyklu Eulera, silnie spójne składowe).
Celem wykładu, poza dobra zabawą, jest uświadomienie uczniom, że informatyka to nie tylko gry, Internet i komputery. Informatyka to dziedzina nauki, w której efektywnie rozwiązujemy różnego rodzaju problemy w celu wspomagania działań we wszystkich aspektach życia. Wykład ma też zadanie promocyjne. Spróbuję przekonać młodzież, że aby odnieść sukces, warto się trochę pouczyć.