Zbigniew Bartosiewicz

Zbigniew BartosiewiczZbigniew Bartosiewicz, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Zbigniew Bartosiewicz ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1977. W tym samy roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta, najpierw na Wydziale Elektrycznym a potem Mechanicznym. W roku 1981 obronił rozprawę doktorską z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Białostockiej. Tematyka doktoratu i późniejszej pracy naukowej dotyczyła matematycznej teorii sterowania.

W roku 1983 Zbigniew Bartosiewicz otrzymał stypendium British Council przeznaczone do sfinansowania rocznego stażu w Control Theory Centre w University of Warwick, w Anglii. Stopień doktora habilitowanego z matematyki uzyskał w roku 1988 w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W następnym roku wyjechał na półroczny staż do Rutgers University w USA. Potem spędził dwa lata jako associate professor w Adelphi University, także w USA.

W roku 1991, po powrocie z USA, został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, rok później został kierownikiem Katedry Matematyki. Funkcję tę pełni bez przerwy do chwili obecnej. Był promotorem czterech rozpraw doktorskich z matematyki, w Instytucie Matematyki PAN i na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 2010 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

Wykład: Tajemnice wielościanów i powierzchni

27.10.2023, godz. 10:00 – 10:45, szkoła średnia

Opowiem o pewnej liczbie, którą można powiązać z wielościanem. Liczba ta zależy od liczby ścian, krawędzi i wierzchołków wielościanu, ale okaże się, że dla większości znanych wielościanów jest ona taka sama. To pozwoli na przeniesienie tej charakterystyki na powierzchnie. Zobaczymy czym różnią się sfera i torus oraz jak zmienia się ta liczba, gdy rozetniemy wielościan lub powierzchnię.