Piotr Grzeszczuk

Piotr GrzeszczukPiotr Grzeszczuk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1982. Tam też uzyskał stopień doktora (1988) i doktora habilitowanego (1998).

roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Od roku 2001 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Interesuje się teorią pierścieni nieprzemiennych, algebrą różniczkową, kombinatoryką i teorią grafów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej oraz Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Przewodniczy komisji konkursowej Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej.

Wykład: Kombinatoryczna zasada włączeń/wyłączeń w zadaniach

26.10.2023, godz. 11:00 – 11:45, szkoła średnia

Omówione będzie podstawowe narzędzie kombinatoryczne, jakim jest zasada włączeń/wyłączeń.
Przedstawimy kilka ciekawych przykładów zastosowań tej zasady do zagadnień związanych z kombinatoryką, teorią liczb i geometrią.