Magdalena Kacprzak

Magdalena Kacprzak Adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od ponad 25 lat prowadzi zajęcia z logiki matematycznej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze specyfikacją i weryfikacją własności systemów współbieżnych i rozproszonych. Jej zainteresowania naukowe obejmują modelowanie procesów kognitywnych w systemach sztucznej inteligencji oraz rozwijanie metod i technik analizy systemów dialogowych i protokołów dla dialogów argumentacyjnych.

Autorka i recenzentka wielu prac w międzynarodowych czasopismach oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Współautorka monografii z zakresu teorii argumentacji. Współinicjatorka cyklu międzynarodowych konferencji argumentacyjnych ArgDiaP.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei Polskiej Szkoły Argumentacji. Od 2013 roku koordynatorka Białostockiego Testu Informatyków – wydarzenia organizowanego we współpracy z podlaskimi firmami IT.

Laureatka Listy 100 za rok 2022, czyli stu osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w roku 2022. Listę co roku ogłasza Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Warsztaty: Myślenie kreatywne – ćwiczenia w rozwiązywaniu niebanalnych zagadek

27.10.2023, godz. 12-12:45, kl. 7-8, szkoła podstawowa

Jak rozwiązać problem? Jak znaleźć rozwiązanie zagadki, szczególnie, gdy jest nietypowa? W szkole często mamy problem nawet z zastosowaniem znanego schematu rozwiązania. A co jeśli problem jest niebanalny? Może wtedy jest prościej? Może wtedy jest miejsce na uruchomienie wyobraźni? Na spotkaniu wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie wybranych zagadek, a przy okazji poznamy kilka typów rozumowań.


Warsztaty: Sposoby rozwiązywania problemów. Myślenie lateralne, dedukcyjne, indukcyjne i abdukcyjne

25.10.2023, godz. 10:15-11:00, szkoła średnia

Najczęściej uczymy się rozwiązywania problemów za pomocą myślenia, które nazywa się wertykalnym (jednotorowym), czyli rozwiązywania problemów według znanych schematów i algorytmów. Takie myślenie nie zawsze jest skuteczne, szczególnie gdy mamy do czynienia z problemami, które wymykają się utartym schematom. Jak myśleć kreatywnie? Na spotkaniu omówimy różne techniki analizowania problemów. Poznamy 4 typy rozumowań: dedukcyjne, lateralne, indukcyjne i abdukcyjne. Zilustrujemy je ciekawymi przykładami.