Krzysztof Ciesielski

Matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). W latach 1999-2008 wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim teorią układów dynamicznych, ale także m.in. matematycznymi aspektami wyborów i historią matematyki.

Autor kilku książek popularyzujących matematykę (głównie napisanych wspólnie ze Zdzisławem Pogodą), niektóre z nich otrzymały prestiżowe nagrody (m.in. Nagrodę im. Hugona Steinhausa Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki za najlepsze książki popularnonaukowe polskiego autora opublikowane w latach 1995-1998, a „Matematyczna Bombonierka” została nagrodzona „Złotą Różą” jako najlepsza książka popularnonaukowa wydana w Polsce w roku 2015/2016).

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Delta”, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, wiceprzewodniczący World Federation of National Mathematics Competitions. W latach 2018-2020 redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Matematyczne”, w latach 2009-2016 członek Raising Public Awareness Committee of the European Mathematical Society.

Wykład: Matematyka wyborcza

25.10.2023, godz. 11:00 – 11:45, wykład online, wszyscy zainteresowani

W wyborach do Sejmu, do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego oddane głosy przeliczane są na mandaty – kilka lub kilkanaście w danym okręgu
wyborczym. Na jakiej zasadzie wykonywane jest to przeliczenie? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy
wybory, w których mamy wybrać jednego spośród kilku kandydatów, można organizować tylko na jeden sposób? Na wykładzie zostanie przedstawiona matematyka ukryta za zasadami metod głosowania, pokazane możliwe efekty stosowania obecnej ordynacji, rozmaite paradoksy wyborcze, podane pewne informacje związane z historią powstawania rozmaitych metod wyborczych. Wykład jest czysto matematyczny i nie będzie w nim mowy o żadnych konkretnych partiach politycznych.