Dr Ewa Girejko

Ewa GirejkoDr Ewa Girejko, matematyk, adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, od lat zaangażowana w popularyzację matematyki w regionie, w kraju, a nawet poza jego granicami. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej oraz International Society of Difference Equations. Działalność naukowa to obecnie problem konsensusu w układach wielo-agentowych.

Wykład: Fraktalne mierzenie świata

Wykład, 27.10.2023, szkoła średnia

Czy może istnieć obiekt o polu równym zero? A czy pole powierzchni mogłoby równać się nieskończoności? Jak zmierzyć brzeg Anglii? W czasie wykładu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania. Pokażemy też jak zaskakujące może być mierzenie świata z udziałem fraktali.