Dorota Mozyrska

Dorota Mozyrska pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe to matematyczna teoria sterowania oraz rachunek niecałkowitego rzędu.

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki PB.

Była wielokrotnie wykładowcą i organizatorką Podlaskich Dni Matematyki oraz wydarzeń w czasie Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki, jak również Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego i Projektu Talenty XXI w.

Wykład: Złota liczba

26.10.2023, 10:15-11:00, szkoła średnia

Złota liczba – co to za liczba? Co ma wspólnego ze złotą proporcją? Co to jest ciąg Fibonacciego? Jakie było słynne zadanie o królikach?