Antoni Pierzchalski

Antoni PierzchalskiDr hab. Antoni Pierzchalski jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Pasje zawodowe: geometria operatorów rożniczkowych, zagadnienia brzegowe.

Pasje pozazawodowe: gitara, rower, windsurfing.

Wykład: Archimedes: twórca współczesnej analizy matematycznej

25.10.2023, godz. 12:00-12:45, online, szkoła średnia

Archimedes z Syrakuz (ok. 287-221 pne.), to grecki matematyk, fizyk, inżynier, astronom i wynalazca. Jeden z najgenialniejszych umysłów starożytności.
Jego dwa wielkie twierdzenia zwane dziś zasadami Archimedesa zostaną przybliżone na wykładzie.
Pierwsze, matematyczne, o „regularnym położeniu” liczb naturalnych w zbiorze liczb rzeczywistych jest „dotknięciem nieskończoności” i umożliwia poprawne wprowadzenie pojęcie granicy ciągu. Drugie, fizyczne, o sile wyporu cieczy, jest równoważne fundamentalnemu faktowi analizy II: twierdzeniu o dywergencji.