Informacje dla uczestników

Serdecznie zapraszamy na wykłady, warsztaty, wystawy, Piknik Matematyczny oraz grę terenową w ramach Podlaskich Dni Matematyki 2023.

W programie znalazły się wykłady oraz warsztaty skierowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz podstawowych ze wskazaniem poziomu klasy a także do studentów i pasjonatów matematyki i jej zastosowań.

Część wykładów odbywa się online ale w większości zapraszamy na spotkania stacjonarne. Proszę przejrzyjcie program, każdy znajdzie coś dla siebie.

Uczestnictwo w Podlaskich Dniach Matematyki jest bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja. Linki do wykładów online zostaną podane po 20.10.2023 (każdy wykład lub warsztat będzie miał podany otwarty link dostępu, wejście na wykład we wskazanych godzinach).

Na koniec każdego wykładu prowadzący przeprowadzi krótki quiz, najlepsze lub najszybsze odpowiedzi nagrodzimy.

Głównym celem organizacji Podlaskich Dni Matematyki tej edycji i następnych jest popularyzacja matematyki, jej zastosowań i informacja o obecności matematyki w różnych dziedzinach naszego życia i środowiska. Matematyka ma niezliczone zastosowania w nauce, inżynierii i technologii, ale w szkole matematyka to jeden z najbardziej niepopularnych przedmiotów, postrzegany jako trudny, nudny i nieprzydatny w życiu. Akcje popularyzacyjne mogą pomóc wypełnić tę lukę, pokazując, jak ekscytująca, przydatna i piękna jest matematyka. Wiele dzisiejszych najważniejszych i najbardziej innowacyjnych zawodów wiąże się ze znaczną znajomością matematyki – od inżynierii po tworzenie oprogramowania, badania naukowe i finanse. Te dyscypliny są niezbędne do zapewnienia postępu technologicznego i naukowego oraz wzrostu gospodarczego i mogą rozwijać się tylko wtedy, gdy zachęcamy więcej uczniów do studiowania przedmiotów matematycznych. Ale matematyka przydaje się też w „codzienności”. Menedżerowie i politycy muszą umieć interpretować dane statystyczne i rozumieć raporty środowiskowe lub oceny wydajności napisane przez matematyków. W prawie wszystkich zawodach wymagana jest podstawowa umiejętność liczenia. Uznając, wobec tego znajomość matematyki za podstawę dalszego efektywnego kształcenia w naukach ścisłych lub technicznych, można stwierdzić z całą pewnością, iż popularyzacja matematyki jako nauki i popularyzacja różnych metodologii jej poznawania jest kluczowa w rozwoju społeczeństwa.