Wystawa Matematyka

Rodzaj: wykład
Limit uczestników: 123 / 200 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Data: 2023-10-26
Godzina: 9:00
Czas trwania: 240 min
Nr sali : Hol C
Grupa docelowa: Wszyscy zainteresowani
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: zwiedzanie samodzielne
Inne uwagi od prowadzącego: Można przyjść też w dowolnych godzinach, wystawa będzie przez listopad jeszcze na terenie Wydziału Informatyki a następnie na Wydziale Architektury w czasie konferencji Matematyka Pogranicza ,1-3.12.2023, odbędzie się wernisaż z autorem.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

* Pola wymagane

Akceptuję "Regulamin Podlaskich Dni Matematyki" *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Podlaskich Dni Matematyki. *

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji i udziału w Podlaskich Dniach Matematyki,
  • dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie wizerunków uczestników w celu utworzenia galerii zdjęć z wydarzenia i ich publikacji w zakresie w jakim zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane przez przepisy prawa autorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1) lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu mogą być użytkownicy strony internetowej administratora oraz portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Dane osobowe przechowywany będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

OPIS WYDARZENIA

Matematyka
Autor: Leszek Górski

Home – Strona Główna


Projekt „Matematyka” powstał z myśli, że fotografia w prostej linii wywodzi się od
matematyki. Bo przecież szkielet matematyczny podtrzymuje wszystko, co wokół
nas, wszystko, co da się sfotografować. Oczywiście szkielet ten, jako czysta idea,
ubrany jest w fizyczność, w coś, co ma proporcje, perspektywę, strukturę, fakturę,
określoną estetykę. Piękno wywodzi się z piękna matematyki. Często fotograf
potrafi wykorzystać matematykę do przedstawienia piękna, czy to w sposób
świadomy, czy intuicyjny. Albo w pięknie, które napotka i sfotografuje odnajdzie
matematykę. Odnajdzie jej logikę, jej precyzję, jej zasady.
Projekt składa się z 16 zdjęć i objaśniających je plansz.