Wprowadzenie do technologii WPF

Rodzaj: wykład
Limit uczestników: 19 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Data: 2023-10-25
Godzina: 16:00
Czas trwania: 45 min
Nr sali : 28C
Grupa docelowa: Szkoła średnia
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: Paweł Zabielski
Inne uwagi od prowadzącego:

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

* Pola wymagane

Akceptuję "Regulamin Podlaskich Dni Matematyki" *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Podlaskich Dni Matematyki. *

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji i udziału w Podlaskich Dniach Matematyki,
  • dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie wizerunków uczestników w celu utworzenia galerii zdjęć z wydarzenia i ich publikacji w zakresie w jakim zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane przez przepisy prawa autorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1) lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu mogą być użytkownicy strony internetowej administratora oraz portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Dane osobowe przechowywany będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

OPIS WYDARZENIA

WPF, czyli Windows Presentation Foundation, to zaawansowana technologia opracowana przez Microsoft do tworzenia aplikacji okienkowych na platformie Windows. Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawy tej technologii i umożliwienie im tworzenie nowoczesnych, interaktywnych interfejsów użytkownika.

Główne elementy warsztatu mogą obejmować:

Podstawy WPF: Omówienie, czym jest WPF, jego historia i zalety w porównaniu do starszych technologii GUI w systemie Windows.

Architektura WPF: Wyjaśnienie struktury WPF.

XAML (Extensible Application Markup Language): Zapoznanie uczestników z językiem XAML, który jest używany do tworzenia interfejsów WPF. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć elementy interfejsu, takie jak przyciski, etykiety, kontrolki itp. za pomocą XAML.

Kontrolki i komponenty WPF: Przedstawienie podstawowych kontrolek i komponentów dostępnych w bibliotece WPF, takich jak Button, TextBox itp.

Obsługa zdarzeń: Wyjaśnienie, jak reagować na zdarzenia generowane przez interfejs, na przykład po kliknięciu przycisku.

Komunikacja z kodem źródłowym (Code-Behind): Przedstawienie sposobów łączenia interfejsu XAML z kodem źródłowym napisanym w językach takich jak C#.

Tworzenie prostych aplikacji WPF: Praktyczne ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom stworzyć proste aplikacje WPF, aby zrozumieć, jak wszystko działa w praktyce.

Narzędzia i środowisko pracy: Przedstawienie narzędzi i środowiska pracy, które ułatwiają rozwijanie aplikacji WPF, takie jak Visual Studio.

Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu dostarczyć uczestnikom podstaw do tworzenia aplikacji Windows, które oferują zaawansowane i atrakcyjne interfejsy użytkownika. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni być w stanie rozpocząć samodzielne projektowanie i rozwijanie aplikacji WPF.